SDU nekades delta i sorgemanifestation för de döda i Norge

2011-07-29 21:09

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) var på plats på Sergels Torg i Stockholm på den minnesstund som arrangerades för offren i terrordåden i Norge. De andra ungdomsförbunden bjöds upp på scenen för att uttrycka sin sorg och tända ett ljus – men SDU nekades att delta.

Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU, kommenterar:

– Jag och mina förbundskamrater hade till dagens manifestation med oss ett ljus som vi ville tända för de drabbade i Norge och för det norska folket. En attack på ett ungdomsförbund är en attack på alla ungdomsförbund och vi ville visa att vi delar sorgen med SSU, AUF och de andra förbunden.

– I samband med att representanter för de andra förbunden bjöds upp på scenen för att dela sin sorg med SSU och tända ett ljus, tog jag för givet att SDU också var välkomna. Jag fick dock blankt nej av SSU som sade att vi inte fick delta. Vi beklagar deras beslut att, trots pratet om demokrati och gemenskap över partigränserna, neka SDU att delta i sorgemanifestationen.

SDU respekterade beslutet, trots att man ansåg det vara helt felaktigt. Efter manifestationens slut tände vi ett ljus för de drabbade, på den plats där allmänheten fick tända ljus eller lägga blommor.

För mer information:

Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande (SDU)
070 825 15 72

Svd GP SDU

Alla politiska aktörer tydligt måste ta avstånd från alla former av politiskt våld.

Jimmie Åkesson skriver på GP debatt idag:

Jag tror att vi alla har svårt att sätta ord på vad vi kände när nyheten om vad som skett i vårt västra grannland först nådde oss. Allt stannade upp och de känslor som tog plats var en stor sorg blandat med vrede och inte ens nu, flera dagar efteråt, räcker orden till för att beskriva vår chock och bedrövelse. Våra tankar finns nu i första hand hos offren, deras anhöriga och hela det norska folket. Utrikesministern uttryckte det som vi nog alla kände på fredagen med orden: nu är vi alla norrmän.
[..]
Angrepp på hela systemet
Dessa attentat som i första hand tycks ha varit riktade mot de norska socialdemokraterna är i förlängningen också ett angrepp på hela det demokratiska systemet. Det är därför av största vikt att vi alla är tydliga med att vi aldrig kommer att kompromissa vad gäller demokrati, ickevåld och vårt öppna samhälle. Vi har själva, om än lyckligtvis i betydligt mindre skala, fått känna på konsekvenserna av det politiska våldet i form av bland annat mordförsök på våra företrädare och har länge understrukit behovet av att hela samhället och alla politiska aktörer tydligt måste ta avstånd från alla former av politiskt våld.
[..]
Bättre debatt i Norge
Till skillnad från i Norge där man är återhållsam med att dra långtgående slutsatser av det inträffade kan vi i svensk media hitta mängder med opinionsbildare som inte drar sig för att plocka billiga politiska poäng på denna tragedi. Allra längst har journalisten Lisa Bjurwald gått när hon genom märkliga analyser i media kommer fram till att så väl mitt parti som Nicolas Sarkozy, Angela Merkel och David Cameron bär någon slags skuld för det inträffade. Detta därför att vi samtliga har kritiserat mångkulturalismen. Det är en djupt ohederlig argumentation

Läs mer på
GP debatt

Jimmie Åkesson: Svårt att inte känna ilska


Det är inte särdeles ofta jag blir förbannad, men nu är jag det. Parallellt med chocken och sorgen efter det fasansfulla som drabbat vårt västra grannland har jag under de senaste dagarna utvecklat ett allt större mått av ilska. Jag inbillar mig att det är tillåtet även för någon i min ställning under dessa omständigheter.

Förbannad är jag av flera skäl.

Dels är jag givetvis förbannad på den till synes mycket sjuka människa som utfört dessa dåd. Det finns inte ord för att beskriva den avsky jag känner inför honom och hans handlingar. Så många människors liv som han tagit och så många fler människors liv han raserat. Det är obeskrivligt vidrigt.

Dels är jag förbannad på att det finns debattörer, till och med enstaka partivänner, som inte förstår att hantera den här situationen med största respekt och empati för alla de drabbade. Som politisk företrädare uttrycker man sig inte spontant och ogenomtänkt i svåra situationer. Man söker inte de enkla förklaringarna. Man gör överhuvudtaget inte politik av en sådan här tragedi.

Detta innebär naturligtvis att jag dessutom är förbannad på den pseudodebatt som skapats och ivrigt underblåses av samma krafter som under många år strävat efter att tysta diskussionen om den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken. De vädrar nu morgonluft. Helt ogenerat, emellanåt subtilt, skyller de detta vansinnesdåd, utfört av en terrorist och massmördare, på i stort sett alla som fört fram kritik mot ett misslyckat samhällsexperiment. Det är möjligen effektivt. Helt säkert är det både ohederligt och smaklöst.

Det är inte minst orimligt.

Vem som helst kan se att den här terroristen har en politisk agenda, men en seriös bedömare tillstår också att den bygger på ett hopkok av allehanda teorier, åsikter och konspirationer. Det tycks vara så, att agendan konstruerats för att legitimera vad det egentligen handlar om: hat och våld.

Man måste självklart tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort. Den som säger något annat har som enda syfte att kväsa en viktig debatt. Det kan jag inte acceptera

Jag kan inte heller acceptera att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarig för den här massmördarens handlingar. Hela det demokratiska samhället – som också vi är en del av – är angripet. Jag, i egenskap av demokrat och folkvald, är angripen och jag är uppriktigt bedrövad över att det finns människor i det här landet som använder en sådan här tragedi för att plocka politiska poäng.

Polarisering är precis vad denna avskyvärda terrorist vill ha. Låt oss inte ge honom det! Låt oss istället ta vårt ansvar, göra gemensam sak och stå upp för grundläggande demokratiska värden – mot våld och extremism.

Jimmie Åkesson

SD

SDU utesluter medlemmar som inte delar värdegrund

Sveriges Radio har intervjuat Ordföranden för vårt ungdomsförbund, Sverigedemokratisk Ungdom, Gustav Kasselstrand:


”Ett av de ungdomsförbund som riskerar att attrahera personer med extrema högeråsikter är Sverigedemokratisk Ungdom. Förbundets ordförande Gustav Kasselstrand säger att man inte tvekar att utesluta någon som inte delar förbundets värdegrund.

– Framför allt försöker vi att hålla koll på de medlemmar vi har och ser om de har åsikter som ligger i grund med sverigedemokratisk ungdom, säger Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU.
– Är det så att det kommer in tips från olika distrikt eller lokalavdelningar så lyssnar vi på det och ser vad som har hänt, och då kan förbundsstyrelsen väcka ett uteslutningsärende mot en person.
Gustav Kasselstrand säger att arbetet inom Sverigedemokratisk Ungdom för att hitta personer som inte delar förbundets värdegrund pågått i flera år. Men just nu ser man över hur arbetet ska kunna utvecklas och förbättras.
Förbundet är skärrat efter terrordåden i Norge, enligt Gustav Kasselstrand, men han säger samtidigt att man inte haft några stora problem med medlemmar med alltför extrema åsikter.
Och om det visar sig att en medlem har extrema åsikter, så utesluts den ur förbundet, enligt Gustav Kasselstrand.
Vad krävs rent konkret för att någon ska bli utesluten?
– Det regleras inte vad man konkret bör göra för att passera gränsen för när man kan vara med i SDU, utan man gör ett personärende där man går igenom vad personen har för bakgrund, om den här personen har åsikter som inte ligger överens med SDU:s åsikter. Så det är något man får ta på individnivå och göra en personlig bedömning.”
http://sverigesradio.se

En rasistisk disktrasa?

Blir denna disktrasa ännu mer förbjuden nu? Först öppnade folkpartiets ordförande Erika Nagy i Olofström dörren för samarbete med Sverigedemokraterna.
Nu tänker hon driva personvalskampanj – med hjälp av en disktrasa.
Från valkampanjen 2010.
Säg mig, i vilket annat land skulle detta vara ett problem?

Barometern: De som nu försöker hålla Fremskrittspartiet, eller för den delen Sverigedemokraterna, ansvariga för de norska terrordåden gör det utifrån egna politiska syften

Begreppsförvirringen firar triumfer när debattörer bara dagar efter dödsskjutningarna och bombdåden i Norge försöker slå politiskt mynt av det som inträffat.

Sedan det stod klart att dåden inte utförts av islamistiska terrorister utan av en etnisk norsk gärningsman hemmahörande på den politiska högerkanten har ett antal debattörer, däribland Jan Guillou i Aftonbladet, försökt insinuera att alla som i första skedet misstänkte islamister skulle ha gett uttryck för islamofobi.

De som nu vill utnyttja tragedin för sina egna politiska syften vill nu låta konservatismen, kristendomen, frimurarna och inte minst en rad politiska partier som de ogillar ta ansvar för Breiviks illdåd. Skillnaden mot exempelvis de islamistiska terrordåden är emellertid att inga kristna eller konservativa ledare runtom i världen kommer att uttala sitt stöd för Breiviks handlingar. Inga demonstrationståg med sympatisörer till gärningsmannen kommer att avtåga. Anders Behring Breivik är en ensam galning, utan förankring i någon rörelse eller i de åsikter han säger sig företräda.

De som nu försöker hålla Fremskrittspartiet, eller för den delen Sverigedemokraterna, ansvariga för de norska terrordåden gör det utifrån egna politiska syften. Det populistiska Fremskrittspartiet är Norges näst största parti efter Arbeiderpartiet och företräder en liberalkonservativ ideologi. Behring Breivik betraktar dem som en del av det politiska etablissemang som han ville drabba med våld och terror. De svenska Sverigedemokraterna, vad man än må tycka om deras ståndpunkter, arbetar också enligt demokratins spelregler, den demokrati som var målet för Breiviks terror.

Läs mer på
Barometerns ledare

”Man måste tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort”


Sverigedemokraternas ledare, Jimmie Åkesson, accepterar inte några jämförelser mellan Anders Behring Breiviks åsikter och Sverigedemokraternas politik. 

– Man måste tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort, jag accepterar inte att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarigt, säger Jimmie Åkesson.

Men om ni har ett språkbruk som ligger väldigt nära varandra och just varnar för islamisering, är det då konstigt om man drar paralleller till en man som har begått det här dådet, just för att han vill hindra islamisering?

– Det du indirekt säger med din fråga är att man inte kan kritisera islam, att man inte kan kritisera svensk invandringspolitik, utan att trigga en massmördare. Jag delar inte den uppfattningen.

Vad är det då är för skillnad mellan Sverigedemokraternas politik och Anders Behring Breiviks inställning, om man bortser från metoderna för att genomdriva politiken?

– Man kan inte bortse från en persons metoder eftersom de mycket tydligt hänger ihop med den ideologi som man har. Jag tror på demokrati och jag tror på öppenhet och jag kompromissar inte med de värdena.

Kan man ha det i ett mångkulturellt samhälle?

– Jag tror att den splittringspolitik som den här regeringen och tidigare regeringar har bedrivit är dåliga för Sverige. Det betyder inte att jag har någon åsiktsgemenskap med en massmördare. 

Men är det möjligt att leva i ett fredligt, öppet samhälle, som samtidigt är mångkulturellt?

– Jag tror på principen om rättstaten och ett sammanhållet folkhem och det är det är det som jag vill skapa. Om man kommer som invandrare till Sverige är det viktigt att man får tillfälle att bli en del av den svenska gemenskapen. Det är min utgångspunkt för politiken.

Och det bör man rimligen kunna kombinera med att behålla sin kultur så länge man följer lagar?

– Ja.

Sveriges Radio

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 404 andra följare