SDU nekades delta i sorgemanifestation för de döda i Norge

2011-07-29 21:09

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) var på plats på Sergels Torg i Stockholm på den minnesstund som arrangerades för offren i terrordåden i Norge. De andra ungdomsförbunden bjöds upp på scenen för att uttrycka sin sorg och tända ett ljus – men SDU nekades att delta.

Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU, kommenterar:

– Jag och mina förbundskamrater hade till dagens manifestation med oss ett ljus som vi ville tända för de drabbade i Norge och för det norska folket. En attack på ett ungdomsförbund är en attack på alla ungdomsförbund och vi ville visa att vi delar sorgen med SSU, AUF och de andra förbunden.

– I samband med att representanter för de andra förbunden bjöds upp på scenen för att dela sin sorg med SSU och tända ett ljus, tog jag för givet att SDU också var välkomna. Jag fick dock blankt nej av SSU som sade att vi inte fick delta. Vi beklagar deras beslut att, trots pratet om demokrati och gemenskap över partigränserna, neka SDU att delta i sorgemanifestationen.

SDU respekterade beslutet, trots att man ansåg det vara helt felaktigt. Efter manifestationens slut tände vi ett ljus för de drabbade, på den plats där allmänheten fick tända ljus eller lägga blommor.

För mer information:

Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande (SDU)
070 825 15 72

Svd GP SDU

Alla politiska aktörer tydligt måste ta avstånd från alla former av politiskt våld.

Jimmie Åkesson skriver på GP debatt idag:

Jag tror att vi alla har svårt att sätta ord på vad vi kände när nyheten om vad som skett i vårt västra grannland först nådde oss. Allt stannade upp och de känslor som tog plats var en stor sorg blandat med vrede och inte ens nu, flera dagar efteråt, räcker orden till för att beskriva vår chock och bedrövelse. Våra tankar finns nu i första hand hos offren, deras anhöriga och hela det norska folket. Utrikesministern uttryckte det som vi nog alla kände på fredagen med orden: nu är vi alla norrmän.
[..]
Angrepp på hela systemet
Dessa attentat som i första hand tycks ha varit riktade mot de norska socialdemokraterna är i förlängningen också ett angrepp på hela det demokratiska systemet. Det är därför av största vikt att vi alla är tydliga med att vi aldrig kommer att kompromissa vad gäller demokrati, ickevåld och vårt öppna samhälle. Vi har själva, om än lyckligtvis i betydligt mindre skala, fått känna på konsekvenserna av det politiska våldet i form av bland annat mordförsök på våra företrädare och har länge understrukit behovet av att hela samhället och alla politiska aktörer tydligt måste ta avstånd från alla former av politiskt våld.
[..]
Bättre debatt i Norge
Till skillnad från i Norge där man är återhållsam med att dra långtgående slutsatser av det inträffade kan vi i svensk media hitta mängder med opinionsbildare som inte drar sig för att plocka billiga politiska poäng på denna tragedi. Allra längst har journalisten Lisa Bjurwald gått när hon genom märkliga analyser i media kommer fram till att så väl mitt parti som Nicolas Sarkozy, Angela Merkel och David Cameron bär någon slags skuld för det inträffade. Detta därför att vi samtliga har kritiserat mångkulturalismen. Det är en djupt ohederlig argumentation

Läs mer på
GP debatt

Jimmie Åkesson: Svårt att inte känna ilska


Det är inte särdeles ofta jag blir förbannad, men nu är jag det. Parallellt med chocken och sorgen efter det fasansfulla som drabbat vårt västra grannland har jag under de senaste dagarna utvecklat ett allt större mått av ilska. Jag inbillar mig att det är tillåtet även för någon i min ställning under dessa omständigheter.

Förbannad är jag av flera skäl.

Dels är jag givetvis förbannad på den till synes mycket sjuka människa som utfört dessa dåd. Det finns inte ord för att beskriva den avsky jag känner inför honom och hans handlingar. Så många människors liv som han tagit och så många fler människors liv han raserat. Det är obeskrivligt vidrigt.

Dels är jag förbannad på att det finns debattörer, till och med enstaka partivänner, som inte förstår att hantera den här situationen med största respekt och empati för alla de drabbade. Som politisk företrädare uttrycker man sig inte spontant och ogenomtänkt i svåra situationer. Man söker inte de enkla förklaringarna. Man gör överhuvudtaget inte politik av en sådan här tragedi.

Detta innebär naturligtvis att jag dessutom är förbannad på den pseudodebatt som skapats och ivrigt underblåses av samma krafter som under många år strävat efter att tysta diskussionen om den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken. De vädrar nu morgonluft. Helt ogenerat, emellanåt subtilt, skyller de detta vansinnesdåd, utfört av en terrorist och massmördare, på i stort sett alla som fört fram kritik mot ett misslyckat samhällsexperiment. Det är möjligen effektivt. Helt säkert är det både ohederligt och smaklöst.

Det är inte minst orimligt.

Vem som helst kan se att den här terroristen har en politisk agenda, men en seriös bedömare tillstår också att den bygger på ett hopkok av allehanda teorier, åsikter och konspirationer. Det tycks vara så, att agendan konstruerats för att legitimera vad det egentligen handlar om: hat och våld.

Man måste självklart tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort. Den som säger något annat har som enda syfte att kväsa en viktig debatt. Det kan jag inte acceptera

Jag kan inte heller acceptera att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarig för den här massmördarens handlingar. Hela det demokratiska samhället – som också vi är en del av – är angripet. Jag, i egenskap av demokrat och folkvald, är angripen och jag är uppriktigt bedrövad över att det finns människor i det här landet som använder en sådan här tragedi för att plocka politiska poäng.

Polarisering är precis vad denna avskyvärda terrorist vill ha. Låt oss inte ge honom det! Låt oss istället ta vårt ansvar, göra gemensam sak och stå upp för grundläggande demokratiska värden – mot våld och extremism.

Jimmie Åkesson

SD

SDU utesluter medlemmar som inte delar värdegrund

Sveriges Radio har intervjuat Ordföranden för vårt ungdomsförbund, Sverigedemokratisk Ungdom, Gustav Kasselstrand:


”Ett av de ungdomsförbund som riskerar att attrahera personer med extrema högeråsikter är Sverigedemokratisk Ungdom. Förbundets ordförande Gustav Kasselstrand säger att man inte tvekar att utesluta någon som inte delar förbundets värdegrund.

– Framför allt försöker vi att hålla koll på de medlemmar vi har och ser om de har åsikter som ligger i grund med sverigedemokratisk ungdom, säger Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU.
– Är det så att det kommer in tips från olika distrikt eller lokalavdelningar så lyssnar vi på det och ser vad som har hänt, och då kan förbundsstyrelsen väcka ett uteslutningsärende mot en person.
Gustav Kasselstrand säger att arbetet inom Sverigedemokratisk Ungdom för att hitta personer som inte delar förbundets värdegrund pågått i flera år. Men just nu ser man över hur arbetet ska kunna utvecklas och förbättras.
Förbundet är skärrat efter terrordåden i Norge, enligt Gustav Kasselstrand, men han säger samtidigt att man inte haft några stora problem med medlemmar med alltför extrema åsikter.
Och om det visar sig att en medlem har extrema åsikter, så utesluts den ur förbundet, enligt Gustav Kasselstrand.
Vad krävs rent konkret för att någon ska bli utesluten?
– Det regleras inte vad man konkret bör göra för att passera gränsen för när man kan vara med i SDU, utan man gör ett personärende där man går igenom vad personen har för bakgrund, om den här personen har åsikter som inte ligger överens med SDU:s åsikter. Så det är något man får ta på individnivå och göra en personlig bedömning.”
http://sverigesradio.se

En rasistisk disktrasa?

Blir denna disktrasa ännu mer förbjuden nu? Först öppnade folkpartiets ordförande Erika Nagy i Olofström dörren för samarbete med Sverigedemokraterna.
Nu tänker hon driva personvalskampanj – med hjälp av en disktrasa.
Från valkampanjen 2010.
Säg mig, i vilket annat land skulle detta vara ett problem?

Barometern: De som nu försöker hålla Fremskrittspartiet, eller för den delen Sverigedemokraterna, ansvariga för de norska terrordåden gör det utifrån egna politiska syften

Begreppsförvirringen firar triumfer när debattörer bara dagar efter dödsskjutningarna och bombdåden i Norge försöker slå politiskt mynt av det som inträffat.

Sedan det stod klart att dåden inte utförts av islamistiska terrorister utan av en etnisk norsk gärningsman hemmahörande på den politiska högerkanten har ett antal debattörer, däribland Jan Guillou i Aftonbladet, försökt insinuera att alla som i första skedet misstänkte islamister skulle ha gett uttryck för islamofobi.

De som nu vill utnyttja tragedin för sina egna politiska syften vill nu låta konservatismen, kristendomen, frimurarna och inte minst en rad politiska partier som de ogillar ta ansvar för Breiviks illdåd. Skillnaden mot exempelvis de islamistiska terrordåden är emellertid att inga kristna eller konservativa ledare runtom i världen kommer att uttala sitt stöd för Breiviks handlingar. Inga demonstrationståg med sympatisörer till gärningsmannen kommer att avtåga. Anders Behring Breivik är en ensam galning, utan förankring i någon rörelse eller i de åsikter han säger sig företräda.

De som nu försöker hålla Fremskrittspartiet, eller för den delen Sverigedemokraterna, ansvariga för de norska terrordåden gör det utifrån egna politiska syften. Det populistiska Fremskrittspartiet är Norges näst största parti efter Arbeiderpartiet och företräder en liberalkonservativ ideologi. Behring Breivik betraktar dem som en del av det politiska etablissemang som han ville drabba med våld och terror. De svenska Sverigedemokraterna, vad man än må tycka om deras ståndpunkter, arbetar också enligt demokratins spelregler, den demokrati som var målet för Breiviks terror.

Läs mer på
Barometerns ledare

”Man måste tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort”


Sverigedemokraternas ledare, Jimmie Åkesson, accepterar inte några jämförelser mellan Anders Behring Breiviks åsikter och Sverigedemokraternas politik. 

– Man måste tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort, jag accepterar inte att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarigt, säger Jimmie Åkesson.

Men om ni har ett språkbruk som ligger väldigt nära varandra och just varnar för islamisering, är det då konstigt om man drar paralleller till en man som har begått det här dådet, just för att han vill hindra islamisering?

– Det du indirekt säger med din fråga är att man inte kan kritisera islam, att man inte kan kritisera svensk invandringspolitik, utan att trigga en massmördare. Jag delar inte den uppfattningen.

Vad är det då är för skillnad mellan Sverigedemokraternas politik och Anders Behring Breiviks inställning, om man bortser från metoderna för att genomdriva politiken?

– Man kan inte bortse från en persons metoder eftersom de mycket tydligt hänger ihop med den ideologi som man har. Jag tror på demokrati och jag tror på öppenhet och jag kompromissar inte med de värdena.

Kan man ha det i ett mångkulturellt samhälle?

– Jag tror att den splittringspolitik som den här regeringen och tidigare regeringar har bedrivit är dåliga för Sverige. Det betyder inte att jag har någon åsiktsgemenskap med en massmördare. 

Men är det möjligt att leva i ett fredligt, öppet samhälle, som samtidigt är mångkulturellt?

– Jag tror på principen om rättstaten och ett sammanhållet folkhem och det är det är det som jag vill skapa. Om man kommer som invandrare till Sverige är det viktigt att man får tillfälle att bli en del av den svenska gemenskapen. Det är min utgångspunkt för politiken.

Och det bör man rimligen kunna kombinera med att behålla sin kultur så länge man följer lagar?

– Ja.

Sveriges Radio

I Norge lastar ingen Fremskrittspartiet för dåden

Det är en oerhörd skillnad mellan debatten som pågår i Norge just nu och debatten som pågår i Sverige. I Norge säger Säger statsministern:

Jens Stoltenberg

- ”Ingen har sagt det finare än den AUF-tjej som blev intervjuad av CNN: Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans.”

Jag har inte kunnat gå igenom all press, men jag har kikat igenom dussintals artiklar om Oslo-händelserna, både på nyhetsplats och på ledarsidor. Ingen drar långtgående slutsatser om att det är tex Fremskrittspartiets politik som gör att Anders Breivik har löpt amok. Man kritiserar tom utländska medier för att dra för långtgående slutsatser om framväxande ”högerkrafter”, man hänvisar hela tiden till att detta är en mans verk. Man tar dessutom hela tiden fram Islamister och Al Qaida som det självklara och samtidiga hotet samtidigt som man skriver om Breiviks attentat.
Aftenposten:

Undervurdert fare.
Flere kommentatorer bruker de vonde erfaringene fra Norge som utgangspunkt for å advare mot ytre høyres fremmarsj. Britiske The Guardian plasserer for eksempel Breivik inn i en voldsforherligende, høyreekstrem tankeverden som sikkerhetsmyndighetene i flere europeiske land åpenbart har undervurdert.
Dette er muligens riktig, men terrorsaken i Norge handler tilsynelatende ikke om det organiserte ytre høyre. Disse miljøene er, som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har påpekt flere ganger, både tallmessig svake og uten karismatiske lederskikkelser som kan trekke andre med seg.
Så vidt vi vet, var terroren 22. juli planlagt og gjennomført av én mann. Om andre har vært delaktige – noe som ikke kan utelukkes – vil det trolig vise seg å være i en begrenset og perifer rolle.
En terrorist som opererer mer eller mindre alene, må bruke lang tid på å forberede seg, men det oppveies av fordelene. Det er ingen fare for at noen hopper av og lekker opplysninger. Behovet for kommunikasjon mellom gruppemedlemmene faller naturligvis bort. Slik elimineres noen av de vanligste årsakene til at sikkerhetsmyndighetene avslører aksjoner på forhånd.
Al-Qaida.
Dette faktum har selvsagt ikke bare de høyreekstreme merket seg. Terrornettverket Al-Qaida er inne på de samme tankene.

Både tidningar, TV och politiker betonar sammanhållning och lugn. Man bedriver inte drev åt något håll. Aftenposten har stängt sin debattsida tillfälligt för att där inte skrivas saker i stundens affekt. Valkampanjen för Kommunstyre- och fylkestingsval uppskjuten upp till mitten av augusti (valet är i mitten av september)för att inte politisera händelserna.

I Sverige på går en helt annan process däremot. Det görs förhastade och ogenomtänkta uttalanden och skrivs hatiska och felaktiga texter om bland annat SD och Fremskrittspartiet.
Vilken skillnad!
Svd GP

Document.no publicerar Anders Behring Breiviks alla kommentarer

Här kan ni läsa Anders Behring Breivika alla kommentarer på Document.no
Man kan läsa alla kommentarer själv och bedöma innehållet i dom.
Fria tider skriver: (Vi tar inget ansvar för övrigt innehåll på den länkade sidan eller kommentarer . Vi länkar till Fria tider för att man har gjort ett journalistiskt arbete)

Frimurare, Israelvän och antirasist – kallas ändå ”högerextremist” i media

Norske massmödaren Anders Behring Breivik omskrivs som ”högerextremist” på Expressens löpsedel idag. I själva verket är den 32-årige frimuraren såväl uttalad antirasist som Israelvän – och positivt inställd till homosexualitet.
I bland annat utländska media omskrivs han som ”Fundamentalistisk kristen”.
Det är genom ett stort antal inlägg på den proisraeliska debattsajten Document.no som den 32-årige massmördarens politiska åsikter blivit kända i efterhand. Av dem framgår att epitetet ”högerextremist”, som svensk media använder flitigt idag, är felaktigt och att Breivik skulle passa betydligt bättre på Expressens egen ledarredaktion än i någon högerextrem gruppering.
I inläggen på Document.no säger sig Breivik visserligen vara kritisk mot kulturmarxismen och Frankfurtskolan, men det är oklart om han förstått innebörden av begreppen. Istället för Frankfurtskolan försvarar han något som han kallar för ”Vienna School of Thought”, där en av förgrundsgestalterna sägs vara den amerikanske islamkritikern Robert Spencer.
I ett inlägg på Document.no tar Breivik avstånd från de nationalistiska partierna BNP och Front National, som ofta beskrivs som högerextrema i svensk media. ”Man kan inte bekämpa rasism (multikulti) med rasism”, skriver han som förklaring.
”Vi har valt Vienna School of Thought som ideologisk grund. Det innebär motstånd mot mångkulturalism och islamisering (i kulturell bemärkelse). Alla våra ideologiska argument utgår från antirasism”.
Han skriver också:
”Vi måste därför sörja för att påverka andra kulturkonservativa till att komma med på vår antirasistiska/pro-homo/pro-Israel linje”.
Enligt norsk media har Breivik varit medlem i Norges största parti, islamkritiska och israelvänliga Fremskrittspartiet, fram till 2006. Han är också frimurare med St. Johannes lärlings grad, enligt norska TV 2.

I bland annat utländska media omskrivs han som ”Fundamentalistisk kristen”. Videon nedan resonerar kring detta:

Anders Breivik har skickat ett 1500 sidor långt dokument till Terhi Kiemunki i Sannfinländarna

Vg.no rapporterar just nu att Anders Behring Breivik har skickat ett 1500 sidor långt manifest på engelska till finska politiker ungefär samtidigt som explosionerna i Oslo. Enligt uppgift 15,20 finsk tid. Manifestet har titeln ”Declaration of independence of Europe” och har sänts till Terhi Kiemunki i Sannfinländarna.
Här delar av manifestet:

Han beskriver även vad han räknar med ska hända efter dådet:

Han skriver också om hur han förväntar sig att uppleva det han upplever som operation. ”Jag är ganska säker på att jag kommer att be till Gud medan jag jagar genom min stad, med en rykande pistol, medan 100 beväpnade systemet beskyddare förfölja mig för att stoppa eller döda mig ”.

Det lär väl kunna vara ett bra underlag för utredare och psykiatriker att granska. Från en amatörpsykiaters synvinkel synes Anders Breivik ha skrivit texter med storhetsvansinne, ett tydligt tecken på psykotisk episod. Definitionen på psykos gentemot andra psykiatriska tillstånd är att personen saknar sjukdomsinsikt. Inte bara texten ovan andas storhetsvansinne. Han skriver i en kommentar i document.no:

Jeg er fristet til å ta kontakt med eierne og forespeile dem suksess gjennom restrukturering gjennom min ledelse.

En annan text från document.no som tål att testa sanningshalten av:

Jag har arbetat med projektet i 14 år med flera projekt relaterade till webblösningar, har finansiell utbildning + två andra kandidatexamen, tjänat min första miljon som entreprenör vid en ålder av 24 och har många vänner som idag är framgångsrika företagare inom de flesta branscher.

Även den maniska fasen i mano-depression kan framkalla storhetsvansinne och total förlust av kontakt med verkligheten. Jag vet inte hur länge en sådan fas kan vara. Tänker även  autistisk störning eftersom han kunde vara så känslokall.  Det finns en röd tråd av autism eller kraftig social fobi i olika skolskjutningar.  Någon som har läst några försök till diagnoser i massmedia?

SDU lider med det norska folket

2011-07-23 15:56
Det är med stor vrede och sorg som SDU reagerar på händelserna i Norge. Det är en ofattbar tragedi som drabbat det norska folket och som berört oss djupt. Vi i SDU vill rikta våra djupaste kondoleanser till det norska folket i denna svåra tid. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att vi står upp för frihet, trygghet och demokrati som svar på det besinningslösa våldsdådet. Våra tankar finns hos Arbeiderpartiets ungdomsförbund (AUF) och hos de anhöriga till dem som mist sina liv eller skadats i attacken. En attack på oskyldiga ungdomspolitiker är en attack mot alla ungdomsförbund och får aldrig någonsin accepteras, någonstans.

Mer information

Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande Sverigedemokratisk Ungdom (SDU)
073-043 08 84

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 404 andra följare